vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest vinogradarima

Metković, 31.5.2016. - Vinova loza se nalazi u osjetljivom razvojnom stadiju cvatnje. Najavljene oborine omogućiti će zaraze uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmophara viticola).

Zaštitu od navedenog uzročnika nastaviti uporabom sistemičnih pripravaka: Antracol Combi WP 76, Acrobat MZ, Mikal Flash WG, Mikal Premium, Forum star DF, Verita ,Profiler , Ridomil Gold Combi , Mildicut SC, Pergado MZ ili Melody Duo WP.

U vinogradima gdje postoje vidljivi simptomi zaraze plamenjačomprednost dati kurativnim pripravcima:Verita, Acrobat, Forum Star.

Vremenske prilike povoljno djeluju na razvoj i infekcije uzročnikom pepelnice (Erysphe necator).Zaštitu od navedenog uzročnika moguće je napraviti jednim od pripravaka:Crystal, Nativo 75WG, Postalon 90 SC, Talendo, Vivando, Folicur 205 EW, Luna experience, Stroby WG.

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe

Podsjećamo poljoprivredne proizvođačena obvezu redovitog pregleda prskalica. Svi uređaji zaprimjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledanido 26. 11. 2016.

Pregledu nepodliježu: ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon te leđni raspršivači na motorni pogon.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.      

e-mail:ivana.tomac.talajic@savjetodavna.hr