vijesti www.metkovic.hr

 Kultura

Prije 39 godina metkovska je kultura dobila svoj Dom

Metković, 25.5.2016. - Evo i jedne zanimljivosti vezane uz današnji nadnevak. Prije točno 39 godina, a 30 godina od početka radova, u Metkoviću je 25. svibnja 1977. napokon otvoren Dom kulture, za što su građani godinama samodoprinosom izdvajali novac iz svojih plaća.

Dom kulture, danas Gradsko kulturno središte, počeo se graditi 1947. (ljetna je pozornica bila izgrađena već 1946.) no radovi su zbog nedostatka novca u općinskom proračunu bili više puta obustavljani. Na koncu je 1974. bio raspisan referendum na kojemu su građani rekli DA za uvođenje mjesnoga samodoprinosa za završetak radova na Domu kulture i za izgradnju nove osnovne škole na desnoj strani grada. Tako je Dom otvoren 1977., a škola 1979.

Stoga je još apsurdnija situacija u kojoj se našao cijeli kompleks Gradskoga kulturnog središta, uključujući ljetnu pozornicu, kazališnu zgradu i krilo koje je je izvorno projektirano za potrebe Doma kulture, a danas je u njemu Ured gradonačelnika. Na cijeli taj kompleks omaškom bivše gradske vlasti uknjižila se država, a Grad u skupome sudskom procesu to nije uspio poništiti. Aktualna gradska uprava ponovno je pokrenula to pitanje, no čini se da živimo u državi koju je okupirala tuđinska vlast.