vijesti www.metkovic.hr

 Dolina Neretve

Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Delte rijeke Neretve

Metković, 19.5.2016. - U sklopu izrade Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delte rijeke Neretve u Metkoviću je 16. svibnja održana prva radionica s dionicima.

Uvodne pozdrave uime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije prisutnima je uputio Ivan Stanović v.d. ravnatelja, a radionici su prisustvovali predstavnici Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Grada Ploča i Grada Opuzena, Turističke zajednice Grada Metkovića, lokalnih udruga, OPG-ova, Poljoprivredno-savjetodavne službe, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije...

Nakon obrazloženja ciljeva i programa Plana upravljanja koje je dionicima predstavila Željka Rajković iz WWF-a, te predstavljanja sudionika iste, kao prvi dio radionice slijedile su prezentacije o području Delte Neretve kao i o djelatnosti Javne ustanove. Radionicu je moderirala Andrijana Parić, vanjski suradnik projekta, dok su djelatnici Javne ustanove Kristina Šetka i Dubravko Dender upoznali prisutne s područjem ekološke mreže Delte Neretve, projektima koji se tamo provode kao i o samoj djelatnosti Javne ustanove.

Tijekom drugog dijela radionice, sudionici su imali priliku, uvažavajući dosadašnje iskustvo i poznavanje spomenutog područja, identificirati vrijednosti i prijetnje područja te iste rangirati.

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delte Neretve strateški je dokument kojim se utvrđuje svrha područja ekološke mreže i stanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva i pokazatelji učinkovitosti upravljanja. Plan izrađuje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije uz stručnu podrušku Udruge BIOM iz Zagreba.

Plan upravljanja izrađuje se kroz uključivanje lokalnog stanovništva i svih ostalih dionika, kako bi se smjernice upravljanja odredile uvažavajući potrebe svih dionika i lokalnog stanovništva. Cilj je odrediti zajedničku viziju, ciljeve upravljanja i očuvanja zaštićenog područja, područja ekološke mreže i konkretne aktivnosti koje trebaju biti provedene u Delti Neretve sljedećih deset godina.

Rezultati prikupljeni tijekom prve radionice, od planirane tri, koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delte rijeke Neretve.