vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Obavijest vlasnicima zapuštenih i neurednih poljoprivrednih, građevinskih i drugih zemljišta

Metković, 3.5.2016. - Iz Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Metkovića, Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, stigla nam je obavijest koju u cijelosti prenosimo.

 

Ponukani svakodnevnim upitima o radu komunalnih redara u svezi održavanja zapuštenih poljoprivrednih, građevinskih i drugih površina u Gradu Metkoviću odlučili smo ovim putem obavijestiti građane, vlasnike i korisnike istih o njihovim obavezama sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Metkovića(„Neretvanski glasnik" br. 1/08) koja glasi:

 

Članak 59.

Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte, livade, neizgrađenih građevinskih zemljišta kao i drugih sličnih površina koje su u kontaktu s javnom površinom, moraju ih održavati na način da trava ne bude viša od 20 centimetara, redovito rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, plijeviti grmlje, rezati suhe grane, te uklanjati stabla koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama.

Ako se zelena površina i posude sa ukrasnim biljem uredno ne održavaju komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici zelenih površina i posuda sa ukrasnim biljem u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika.

Nadalje, vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta (rudina) su dužni navedenu površinu održavat sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina („Neretvanski glasnik" br. 3/14).

 

Članak 10.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. održavanje živica i međa

2. održavanje poljskih putova

3. uređivanje i održavanje kanala

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

 

Mišljenja smo da su uredne površine Grada u interesu svih građana budući da se na taj način smanjuju populacije štetočina kao što su insekti (komarci,...), glodavci (štakori, poljski miševi,...), gmazovi (zmije,...), kao i koncentracija štetnih alergena peludi korova i trava a ujedno će doprinijeti općem dojmu čišćega i urednijega Grada Metkovića.

 

S poštovanjem,