vijesti www.metkovic.hr

 Javni poziv

Prijedlog Programa gospodarenja šumama za gospodarsku jedinicu 'Nova Sela'

Metković, 4.3.2016. - Hrvatske šume – Uprava šuma podružnica Split poziva sve zainteresirane na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu Nova Sela s važnošću od 2016. do 2025. godine, za koju se javni uvid održava u razdoblju od 7. do 21. ožujka 2016. u Šumariji Metković.

Program je izradio Odjel za uređivanje šuma UŠP Zagreb u skladu sa Zakonom o šumama, Pravilnikom o uređivanju šuma i ostalim važećim propisima. Programom gospodarenja obuhvaćene su šume i šumska zemljišta u državnom vlasništvu u katastarskim općinama: Borovci, Dusina, Kobiljača, Otrić-Seoci, Struge i Vid.

Rasprava će se održati u četvrtak, dana 17. ožujka s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Metković na adresi Splitska 44, 20350 Metković. Program će predstaviti izrađivači Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb.

Svoj dolazak potvrdite na tel. (020) 681-330 fax. (020) 681-330 ili e-mail: sumarija-metkovic@hrsume.hr do ponedjeljka, 14. ožujka 2016. godine.