vijesti www.metkovic.hr

 Obrana od poplave

Studijska dokumentacija za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu donje Neretve iz EU fondova

Metković, 3.3.2016. - Prošli je tjedan u Galeriji GKS-a održan sastanak na temu vodnogospodarske problematike na području Grada Metkovića na kojemu su sudjelovali predstavnici Grada Metkovića, Hrvatskih voda i gradske tvrtke Metković d.o.o. te tvrtkā Proning-DHI d.o.o., Hidroing d.o.o. i Dvokut-Ecro d.o.o. koje su izradile Studijsku dokumentaciju za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu donje Neretve iz EU fondova, s posebnim naglaskom na Metković.

Projekt u trajanju 15 mjeseci obuhvaća analizu postojećeg stanja na slivu Donje Neretve, definiranje elemenata planova upravljanja rizicima od poplava, definiranje optimalnog sustava mjera upravljanja rizicima od poplava, izradu karata opasnosti i rizika za postojeće stanje i optimalno rješenje te izradu Studije izvodljivosti za projekte sadržane u optimalnom sustavu mjera upravljanja rizicima od poplava u svrhu ishođenja sufinanciranja iz EU fondova.

Visoki su vodostaji na području donje Neretve posljedica dotoka velikih voda Neretvom s uzvodnog dijela sliva (oborine i umjetne akumulacije), povišenje razine mora zbog plime i valova, dotoka vode iz rubnih izvora doline te najmanje od dotoka oborinskih voda, premda to ne vrijedi za desnu stranu Metkovića.

Načinjene su hidrološke analize za povratna razdoblja od 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 godina iz kojih se vidi da je Metković daleko najugroženiji. Stoga su izrađene karte opasnosti od poplava za postojeće stanje za veliku vjerojatnost pojavljivanja (svako 25 godina), za srednju vjerojatnost pojavljivanja (100 g.) i za malu vjerojatnost pojavljivanja (1000 g.) te se tražilo optimalno rješenje.

Dana je i procjena ukupne štete od poplava u dolini Neretve koja za povratno razdoblje od 10 godina iznosi 230 mil. kuna, a za 25 godina 284 mil. kuna, dok se za povratno razdoblje od 50 godina penje na 604 mil. kuna. Izračunano je da je prosječna godišnja šteta u dolini Neretve

88 mil. kuna te da od toga 90% otpada na grad Metković. Predloženim rješenjem obrane od poplave ta bi se šteta smanjila na samo 15 mil. kuna, što pokazuje opravdanost investicije.

Obrana desne strane Metkovića uključuje nasip s pripadajućim hidrotehničkim objektima koji će na hrvatskoj strani biti gotov za dva mjeseca. Budući da će područje grada ostati nebranjeno uz granicu, do izgradnje nasipa na području BiH u slučaju ugroze postavila bi se pomična pregrada koja se jednostavno postavlja i skida. Predstavljeno je i rješenje za lijevu stranu Metkovića u vidu armirano-betonskoga zidića s pregradama u kombinaciji s pomičnim pregradama na mjestima na kojima njegova gradnja nije moguća.

Na sastanku je iznesen problem lijeve strane grada koja plavi kroz mješoviti kanalizacijski sustav u koji se slijevaju oborinske i otpadne (fekalne) vode. Rečeno je da to nije moglo ući u projekt kojim će se aplicirati za EU fondove, ali da će se taj problem svakako rješavati.

Osim toga, razgovaralo se i o Staroj Neretvi koja će se spomenutim projektom revitalizirati.

Uz predstavljače Studije Zdenka Tadića i Božidara Deduša na sastanku su bili generalni direktor Hrvatskih voda direktor Ivica Plišić, direktor VGO Split Mirko Duhović, gradonačelnica Katarina Ujdur i direktor Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda Matko Jerković. Na gradonačelničino pitanje vezano uz pomičnu pregradu u Ulici Marka Marulića, koja neće obuhvatiti kuće s desne strane te ulice, direktor Plišić odgovorio je da Hrvatske vode ne mogu postavljati pregradu u susjednoj državi te da bi te kuće tonule i bez pregrade. Stoga se nada da će problemi oko početka izgradnje dijela nasipa u BiH biti skoro riješeni pa će pregrada postati nepotrebna.