vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Usvojen Proračun za 2020. od 91.494.054 kuna

Metković, 19.12.2019. - Pod predsjedanjem Hrvoja Bebića jučer je u Zgradi političkih stranaka održana XXIII. Sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića, na čijem su se Dnevnom redu našle 23. točke.

 • Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2019. godinu.
 • Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2019. godini.
 • Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2019. godinu.
 • Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2019.godinu.
 • Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2019. godinu.
 • Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2019. godinu.
 • Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2019. godinu.
 • Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2020. godinu.
 • Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2020. godinu.
 • Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2020. godinu.
 • Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2020. godinu.
 • Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2020. godinu.
 • Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2020. godinu.
 • Prijedlog Proračuna Grada Metkovića za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.
 • Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2020. godinu..
 • Prijedlog Odluke o načinu korištenja viška prihoda u 2020.godini.
 • Prijedlog Odluke o porezima Grada Metkovića.
 • Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Metkovića.
 • Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Metkovića za 2020.godinu.
 • Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Metković.
 • Prijedlog Analize stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Metkovića za 2019.godinu.
 • Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Grada Metkovića za 2020.-2022.godinu.
 • Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Metkovića od 2020. do 2023. godine.

Svi su prijedlozi usvojeni, neki bez podrške oporbenih vijećnika Mosta nezavisnih lista, koji je predložio više amandmana, no oni nisu usvojeni. Dnevni red je dopunjen točkom Prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja, što je također usvojeno.