vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Rotori u Starčevićevoj, spoj Jadranske na Put Narone, a stiže nam i dimnjačar

Metković, 17.10.2018. - Pod predsjedanjem Hrvoja Bebića jučer je u Zgradi političkih stranaka održana XIV. Sjednica Gradskoga vijeća na čijem se Dnevnome redu našlo 12 točaka.

Vijeće je usvojilo Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića, a rasprava je nastala pri usvajanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju investitorskih prava, koja bi Županijske ceste prebacile na Grad Metković u svezi izgradnje dvaju kružnih tokova u Ulici Ante Starčevića na raskrižjima s ulicama Kralja Zvonimira i Matice hrvatske te don Radovana Jerkovića. Budući da je obuhvat zahvata od zgrade staroga kina pa sve do skretanja prema Dom umirovljenika, oko 65 % vrijednosti investicije odnosi na radove iz nadležnosti grada Metkovića. Tu spadaju dijelovi ulice, nogostupi, javna rasvjeta te parkirališta pa je ŽUC predložio da Grad Metković preuzme investitorska prava, a oni će sufinancirati vrijednost radova od oko 35 % vrijednosti ukupne investicije. Prema projektantskom troškovniku vrijednost radova s PDV-om iznosi 6.250.000,00 kn. U daljnjem postupku Grad Metković će od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju zatražiti izmjenu investitora te obaviti postupak javne nabave za izvođenje radova. Stoga se od Gradskoga vijeća tražila suglasnost da se gradonačelnik ovlasti sa ŽUC-om potpisati Predugovor o poslovnijoj suradnji u zajedničkom projektu.

S time se nije složio vijećnik Stipo Gabrić, koji smatra da bi Grad Metković trebao sklopiti financijski puno bolji ugovor, na što mu je gradonačelnik Milan odgovorio da je Grad odlučio, budući da ima novaca, iskoristiti situaciju oko gradnje kružnih tokova te, kad se već radi, proširiti zonu zahvata i urediti cijelu ulicu, što uključuje spomenute nogostupe, javnu rasvjetu, parkirališta i dr. Prijedlog je prihvaćen.

U nastavku su prihvaćeni Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju na području Grada Metkovića, Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o stipendiranju studenata, Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Dubravica i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića.

Gradsko vijeće je prihvatilo Prijedlog Rješenja o imenovanju Ivane Baće za ravnateljicu Prirodoslovnog muzeja Metković, isto kao i Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Grada Metkovića za 2018.-2020. godinu, Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Metkovića od 2018. do 2021. godine i Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Metković.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ugovora o kupoprodaji odnosio se na kupnju nekretnine, koja leži na trasi budućega spoja Jadranske ulice s Putom Narone. Tako bi se konačno riješio taj dugogodišnji gorući problem koji imaju stanovnici desne strane grada. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Pretposljednja točka se odnosila na Odluku o odabiru ponude o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih djelatnosti na području Grada Metkovića. Budući da je pristigla samo jedna ponuda, i to ponuđača koji ispunjava sve propisane uvjete, koncesiju je dobila tvrtka Dimopromet iz Zagreba. Tako je riješen još jedan problem koji su građani imali pred sezonu grijanja.

Kao posljednji prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te njegovo propisno odvajanje u gradu Metkoviću.