vijesti www.metkovic.hr

 Javni poziv

Predložite Gradu što bi trebalo urediti, popraviti, izgraditi

Metković, 3.10.2018. - Grad Metković pozva građane da se jave sa svojim prijedlozima za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture, kako bi se uvrstili među prioritete za 2019. godinu.


REPUBLIKA HRVATSKA

 DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA


 GRAD METKOVIĆ

 

KLASA: 400-08/18-01/02

URBROJ: 2148/01-02-18-1

 

Metković, 3. listopada 2018. godine

 

POZIV GRAĐANIMA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KOMUNALNIH PROJEKATA ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA METKOVIĆA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I 2021. GODINU
  

Pozivamo građane Grada Metkovića da podnesu prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture u svrhu izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2019. godinu.

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao: izgradnja nogostupa, postavljanje javne rasvjete, izgradnja i uređenje dječjih igrališta, uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje šetnica, uređenje parkirališta, uređenje zelenih površina, uređenje prometne signalizacije, postavljanje klupa.

Prijedloge je moguće dostaviti u Gradsku upravu Grada Metkovića elektroničkom poštom na e- mail adresu grad@metkovic.hr te osobno ili poštom na adresu Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, 20350 Metković.
  

Prijedlozi se zaprimaju zaključno s 13. listopada 2018. godine, a prijedlozi moraju sadržavati naziv projekta za koji bi htjeli da se realizira u 2019. godini i kratki opis.

 

GRADONAČELNIK

Dalibor Milan v. r.