vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest proizvođačima agruma

Metković, 1.10.2018. - Na području grada Metkovića i općine Kule Norinska ulov jedinki mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata) u lovnim trapovima na granici je gospodarskog praga štetnosti. U narednim danima doći će do odlaganja jaja u plodove domaćina štetnika, a to su kaki, mandarine, klementine, naranče, grejpfrut, kumkvat, smokva, nashi.

Praćenje populacije štetnika i očitanje lovnih trapova tjedno rade stručnjaci Hrvatskog centra za poljoprivredu , hranu i selo i prema posljednjim očitanjima najugroženiji su nasadi na lokalitetima: od ulaza Kule Norinske na Kladu do ulaza prema Vrbovcima i na lokalitetu Klada - semafor prema Koševu. Preporučuje se proizvođačima agruma napraviti zaštitu pripravkom Success Bait čija je karenca na agrumima 4 dana.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) NN 73/18, područje od posebnog gospodarskog značaja je područje doline rijeke Neretve. Posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

  • redovito krčiti samonikle biljke domaćine sredozemne voćne muhe na svojim posjedima i na granicama svojih posjeda
  • zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito održavati i obrađivati u skladu s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivrednom zemljištu)
  • provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:
    1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili
    2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili
    3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana


   Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba