vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Kako poljoprivrednicima poboljšati kakvoću vode

Metković, 19.5.2018. - Na inicijativu poljoprivrednih proizvođača koji imaju ugovor o zakupu državnoga poljoprivrednog zemljišta na području grada Metkovića i Općine Zažablje u petak je održan sastanak na kojemu su bili predstavnici Hrvatskih voda – VGI Opuzen Joško Erceg i Andrej Pavlović, zamjenik gradonačelnika Metkovića Robert Doko, načelnica Općine Zažablje Maja Vrnoga i poljoprivredni proizvođači s navedenih područja.

Tema sastanka bila je problematika kakvoće – zasoljenosti vode u kanalima na predjelu Vrbovci, iz kojih proizvođači zalijevaju svoje poljoprivredne kulture. Naime, od kasnoga proljeća do jeseni voda je vrlo loše kakvoće (previsoki EC – salinitet) i kao takva neprikladna je za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Budući da uz područje Vrbovaca prolazi natapni kanal Maximilian i zdrava voda odlazi za osvježavanje donjega dijela doline Neretve, proizvođači sve ove godine traže/mole da se nađe način upuštanja jednog dijela takve svježe vode u njihovo područje, kako bi povećali mogućnosti i kakvoću svoje proizvodnje.

U prvom dijelu sastanka Joško Erceg je izložio trenutnu situaciju o stanju projekata navodnjavanja cijele doline, s posebnim osvrtom na Podsustav Koševo-Vrbovci. U drugom dijelu sastanka raspravljalo se o aktualnom stanju i mogućnostima brzog (kratkoročnog) rješenja da proizvođači „prežive“ do realizacije cjelovitoga sustava navodnjavanja.

Nakon poduže rasprave i različitih prijedloga, na kraju je usuglašen zajednički stav da se ide sa zahtjevom prema VGO Split i VGI Opuzen za sljedeće:

  1. upuštanje vode iz natapnoga kanala u kanal(e) uz glavni put kroz sredinu Vrbovaca i izrada preljevnice na kraju – odgovarajućem mjestu s obzirom na visinske kote. Voda bi se upuštala mobilnom ili traktorskom pumpom (ili na neki drugi način).
  2. pojačati monitoring – mjerenje saliniteta Neretve kod Metkovića i kroz kanal Nokat puštati jedan dio vode koji kroz sifon ulazi u središnji kanal u Vrbovcima. Upuštanje zaustaviti kada Neretva sredinom ljeta i na tom području bude neprikladna – zasoljena.
  3. crpenje vode iz sustava Vrbovci na crpnim stanicama u Bijelom Viru prilagoditi i pratiti s povećanom pozornošću, kako pojedini kanali često ne bi ostajali suhi (pritužba proizvođača je da se kanali crpu do dna).