vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Usvojeni gradonačelnikovi prijedlozi o izvorištu Doljani

Metković, 11.5.2018. - IX. Sjednica gradskoga vijeće Grada Metkovića jučer je održana u Zgradi političkih stranaka i imala je samo jednu točku – Razmatranje problematike izvorišta Doljani.

Prvo je gradonačelnik Dalibor Milan iznio povijest i trenutni status izvorišta u Doljanima, koje je na teritoriju druge države i kojim gospodari Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda. Potom je pročitao sljedeći prijedlog zaključaka koji se se GV-u dali na usvajanje.

  1. Utvrđuje se da je izvorište Doljani iz kojeg se vodom opskrbljuje Grad Metković na području Općine Čapljina u Bosni i Hercegovini.
  2. Utvrđuje se da su Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a polazeći od primjene načela racionalnog korištenja voda i poštujući načelo ravnopravnosti i uzajamne koristi sklopili Ugovor o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom.
  3. Sukladno gore navedenom Ugovoru zainteresirane stranke će usuglasiti provedbeni ugovor o isporuci/prihvaćanju vode iz sustava presječenih državnom granicom, te ishoditi pisanu suglasnost međudržavnog Povjerenstva.
  4. Grad Metković će se u postupku izrade nacrta provedbenog ugovora rukovoditi sa slijedećim:
    • Presječeni vodoopskrbni sustav „Doljani“ izgrađen je za potrebe stanovništva Grada Metkovića i čini jedinstvenu tehničku cjelinu
    • Svi izgrađeni objekti ovog sustava na području druge države financirani su sredstvima Grada Metkovića.
  5. Grad Metković i Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stručnu pomoć Hrvatskih voda će analizirati stvarne potrebe i mogućnosti koje su tehnički izvedive, a sve u cilju sigurne i kvalitetne opskrbe stanovništva pitkom vodom.

Katarina Ujdur, Vijećnica Mosta koji je s HSLS-om i koalicijom SDP-HSU inicirao tematsku sjednicu, pozvala je da se usvoji prijedlog zaključaka koji su jučer iznijeli na konferenciji za medije. Most smatra da o vodoopskrbi u gradu odlučuje Gradsko vijeće te da gradonačelnik nije ovlašten raspolagati imovinom Grada Metkovića većom od zakonom dopuštenoga maksimuma, a to je najviše 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, tj. do 1.000.000 kuna, ako je taj postotak veći. Rekla je da je gradonačelnik supotpisivanjem zaključaka sa sastanka u veljači u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike prekoračio svoje zakonske ovlasti na štetu Metkovića. Stoga predlažu da gradonačelnik povuče danu suglasnost, a da ubuduće prije svake odluke o raspolaganju imovinom izvorišta Doljani zatraži prethodnu suglasnost Gradskoga vijeća Grada Metkovića. Ujdur je replicirao zamjenik gradonačelnika Damir Raić, koji je rekao da gradonačelnik u Zagrebu nije potpisao nikakav ugovor te da su zaključci iz zapisnika nisu obvezujući, kako to tvrde iz Mosta. Za riječ se javio i vijećnik koalicije SDP-HSU Siniša Bebić. On je upozorio na to da građani Metkovića već godinama Hrvatskim vodama plaćaju naknadu od 2 kune i 85 lipa po prostornome metru vode te da Hrvatske vode taj novac trebaju vratiti ulaganjem u zaštitu i sanaciju izvorišta te izgradnju kanalizacije.

Prijedlozi zaključaka koje je predložio Most nisu usvojeni, dok su većinom glasova usvojeni zaključi koje je predložio gradonačelnik Milan.