vijesti www.metkovic.hr

 

Metkoviću za Projekt 'Učimo gospodariti otpadom' 386.166 kuna

Metković, 1.5.2018. - Grad Metković je 17. veljače 2018. godine prijavio Projekt Učimo gospodariti otpadom!, unutar Poziva Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadomMinistarstva zaštite okoliša i energetike. Sunositelj projektnih aktivnosti u Projektu je Općina Kula Norinska.

Svrha Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se, sukladno predmetnom Programu, koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao tijelo nadležno za donošenje Odluke o financiranju, poslalo je obavijest Gradu Metkoviću da je suglasno s prijedlogom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odobrenju bespovratnih 386.116,21 kn (85%) za predmetni projektni prijedlog. Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti iznosi 454.254,39 kn.

U sklopu projekta će se financirati aktivnosti izrade letaka, brošura, plakata i slikovnica na temu održivog gospodarenja otpadom, da bi se podigla razina svijesti javnosti o važnosti sprječavanja nastanka otpada i odgovornoga postupanja i njegove ponovne uporabe. Uspostavit će se mrežna stranica na tu temu, održati javne i edukacijske tribine, obilježiti datumi vezani za zaštitu okoliša, emitirati radijske emisije o provedbi projektnih aktivnosti, organizirati radionice za djecu i natjecanja u školama na temu izrade kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada te o važnosti kompostiranja i odgovornog postupanja s otpadom. Djeca će biti nagrađena prigodnim darovima, majicama i didaktičkim igračkama, a aktivnosti će se provoditi tijekom 12 mjeseci.