vijesti www.metkovic.hr

 Poziv

Sudjelujte u izradi Županijskoga programa za mlade

Metković, 20.1.2018. - Dubrovačko-neretvanska županija je, u partnerstvu s Udrugom Europski dom Dubrovnik, pokrenula Projekt izrade Županijskog programa za mlade, strateškoga dokumenta čija je svrha poboljšanje života mladih u županiji.

Kako bi se što bolje prepoznali potrebe i probleme mladih, projektni partneri su započeli i s provođenjem radionica.

Prve dvije radionice održavaju se u ponedjeljak, 22. siječnja 2018. u Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću:

  • od 9 sati do 10:30 održava se radionica za osobe koje izravno rade s mladima ili su zadužene skrbiti o njima u jedinicama lokalne samouprave, obrazovnim, kulturnim i socijalnim ustanovama te udrugama
  • od 11 sati do 12:30 održava se radionica namijenjena mladim osobama između 15 i 30 godina.

Svrha je ti radionicama, koje će se održati u svim dijelovima županije, izrada Županijskoga programa za mlade, uključiti razne dionike koji na različite načine skrbe za mlade: jedinice lokalne samouprave, obrazovne, znanstvene, kulturne i socijalne ustanove te udruge mladih i za mlade.

Nakon izrade Nacrta toga dokumenta, uslijedit će javno savjetovanje, a potom se upućuje na prihvaćanje Županijskoj skupštini, nakon čega postaje temeljni dokument za definiranje županijske politike prema mladima u razdoblju 2018. – 2021.