vijesti www.metkovic.hr

 Priopćenje za javnost

Milan: Nastojat ćemo iznaći rješenje za oštećene poljoprivrednike

Metković, 11.1.2018. - Metkovski gradonačelnik Dalibor Milan objavio je priopćenje za javnost u svezi Odluke o dodijeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj, što ju je Vlada donijela 28. prosinca 2017. godine.
  
    

GRADONAČELNIK

 

U Metkoviću, 11. siječnja 2017.

 

 

PREDMET: Priopćenje za javnost vezano za isplatu štete od elementarne nepogode nastale u siječnju 2017.godine

 

 

Poštovani,

 

Dana 28. prosinca 2017. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o dodijeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj.

Povjerenstvo Grada Metkovića za procjenu šteta od elementarnih nepogoda zaprimilo je 500 zahtjeva te je iste obradilo u zakonskom roku i proslijedilo Županijskom Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda na daljnje postupanje.

Sukladno gore navedenoj Odluci Vlade RH Gradu Metkoviću doznačen je iznos od 379.000,00 kn. Poljoprivrednici i zainteresirana javnost sa područja Metkovića pitaju se kako je moguće da je Metković dobio tako mali iznos sredstava?!

Naime, Povjerenstvo Grada Metkovića iz mandata prošle gradske vlasti prijavilo je štetu na 2 vrste obrazaca koji se zovu EN 4 i EN 7. Na obrascu EN 4 evidentirani su svi dugogodišnji nasadi u smislu oštećenja, dok su na obrascu EN 7 evidentirana obrtna sredstva odnosno gubitak uroda tekuće godine. Odlukom Vlade RH štete su potvrđene i isplaćene samo za obrtna sredstva odnosno izgubljeni urod, a koje su evidentirane na obrascu EN 7.

Povjerenstva u drugim gradovima i općinama u dolini Neretve nastale štete na dugogodišnjim nasadima evidentirali su na obrascu EN 7, što je razlog dobivanja veće svote sredstava.

Štete evidentirane na obrascu EN 4 ovom Odlukom Vlade RH nisu isplaćene budući su isti namijenjeni za trajna oštećenja nasada. Svi poljoprivrednici kojima su oštećeni nasadi mogli su se natjecati na Mjeru 5, Podmjeru 5.2.1. iz mjere Ruralnog razvoja koja je bila otvorena od 2. listopada do 2. siječnja 2018. godine. Međutim, od Metkovskih 418 prijava evidentiranih na obrascu EN 4, na Podmjeru 5.2.1. prijavilo se samo 12 poljoprivrednika. Kriteriji su propisani natječajem te ih poljoprivrednici smatraju relativno rigoroznim. Istina, štetu nastalu na nasadima većina poljoprivrednika uklonila je radi obnove nasada ili možda sadnjom novih kultura, ne znajući da će na jesen izaći mjera 5 a za koju je potrebno imati dokaze o uklanjanju nasada kao i ostalo propisanu dokumentaciju.

Razumijemo nezadovoljstvo poljoprivrednika i smatramo da se radi o svojevrsnoj nepravdi jer se dogodila ista šteta na području cijele doline Neretve. Nesporazum u proceduri ili krivim obrascima koji su do ovoga doveli, već smo iskomunicirali sa nadležnim institucijama te ćemo nastojati iznaći rješenje na obostrano zadovoljstvo, svjesni da to neće biti nimalo lagano.

Prema našem neslužbenom izračunu, poljoprivrednici koji su prijavili štetu sa područja grada Metkovića ovom su neisplatom uskraćeni za cca milijun kuna.

 

gradonačelnik       

Dalibor Milan, dipl. iur.