vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Nacrt Strategije razvoja urbanog područja i Strateška studija procjene utjecaja na okoliš

Metković, 2.1.2018. - Gradonačelnik Metkovića objavio je Javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja urbanog područja i Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020.
  
  
  


 

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 302-01/16-01/07

URBROJ: 2148/01-02-16-5

Metković, 28.prosinca 2017.

 

Na temelju čl. 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13 i 78/15), čl. 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) gradonačelnik Grada Metkovića objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Nacrtu Strategije razvoja urbanog područja (u daljnjem tekstu SRUP) Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. g.

i

o Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš SRUP Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. g.

 

1. Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid će se izložiti Nacrt SRUP-a Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. g. i Strateška studija procjene utjecaja na okoliš u prostorijama Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, Metković.

2. Javni uvid trajati će od 8. siječnja 2018.do 7. veljače 2018., a Nacrt SRUP Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. i Stratešku studiju procjene utjecaja na okoliš može se pogledati svakog dana od 9 do 12 sati.

3. Nacrt SRUP Grada Metkovića i Strateška studija procjene utjecaja na okoliš biti će objavljeni i na mrežnoj stranici Grada: www.metkovic.hr.

4. Javno izlaganje održati će se 15. siječnja 2018. u 10 sati u Gradskom kulturnom središtu, Stjepana Radića 1, Metković.

5. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt SRUP-a Grada Metkovića i ne Stratešku studiju procjene utjecaja na okoliš. Isti se mogudati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili se, do isteka javnog uvida (do 7. veljače 2018. godine), mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Metković, Stjepana Radića 1,Metković ili putem elektronske pošte na adresu: grad-metkovic@du.t-com.hr.

gradonačelnik       

Dalibor Milan, dipl. iur.