vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Stanje EU Projekta Metković i problemi oko Biljnoga uređaja u Prudu

Metković, 22.9.2017. - Jučer su na inicijativu metkovskoga gradonačelnika Dalibora Milana održana dva sastanka, prvi na temu EU projekt Metković i drugi o problematici Biljnoga uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud.

EU Projekt Metković je projekt poboljšanja vodne infrastrukture grada Metkovića koji se sufinancira sredstvima EU Kohezijskog fonda i čija je ukupna vrijednost 275 milijuna kn. Od građevinskih radova Projekt obuhvaća rekonstrukciju, tj. razdjeljivanje postojećega mješovitog kanalizacijskog sustava unutar grada, proširenje sustava na dijelove grada koji nemaju kanalizacijsku mrežu, rekonstrukciju dijela vodoopskrbne mreže radi smanjenja gubitaka i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s postrojenjem za solarno sušenje mulja.

Na sastanku su sudjelovali Mijo Leko, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - voditelj Službe za provedbu međunarodnih projekata, Anđa Ćurić Slunjski, Hrvatske vode - voditeljica Sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekata, Đurđica Dragović, Hrvatske vode - voditeljica projektnog tima za EU te direktor gradske tvrtke Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda Matko Jerković. Gradonačelniku je podneseno izvješće o stanju projektne i studijske dokumentacije, prikazan plan ugovaranja, kritične točke projekta te lokacije crpnih stanica i UPO-a. Što se tiče imovinsko-pravnih poslova, rečeno je da nisu podneseni zahtjevi za izdavanje lokacijskih dozvola. To će se učiniti kada Ministarstvo graditeljstva projekt proglasi strateškim projektom Republike Hrvatske. Nakon sastanka sudionici su obišli teren.
  

Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud bio je tema drugoga sastanka na kojemu su uz gradonačelnika bili Mijo Leko, Srđan Dumanić, Hrvatske vode - Služba za podršku, pripremu i provedbu EU projekata i Matko Jerković. Govorilo se o izradi, dobavi, izgradnji, montaži, testiranju i primopredaji uređaja te o završetku ugovornih obveza i nedostacima u jamstvenom roku, a nakon sastanka sudionici su izašli na teren.

Biljni uređaj u Prudu u probni šestomjesečni rad pušten je u srpnju prošle godine, no kako je izvođač Viadukt d.d. Zagreb završio u stečaju nisu otklonjeni uočeni nedostatci pa sustav filtriranja otpadnih voda biološkim putem ne funkcionira kako treba. Riječ je o više kaskadno položenih polja sa zasađenim močvarnim biljkama čije krojenje ima sposobnost pročišćavanja otpadnih voda. To se bez dodatne energije izvodi u interakciji vode, biljaka, životinja, mikroorganizama i okolišnih faktora te u kombinaciji fizikalnih, bioloških i kemijskih procesa unutar biljnoga uređaja.