vijesti www.metkovic.hr

 Projekti

Veća prevodnica - minikruzeri će i dalje moći do Metkovića

Metković, 21.9.2017. - U Uredu metkovskoga gradonačelnika Dalibora Milana održan je sastanak na kojemu su uz gradonačelnika bili župan Nikola Dobroslavić, voditelj Službe za provedbu međunarodnih projekata Ministarstva zaštite okoliša i energetike Mijo Leko, voditelj Jedinice za provedbu nacionalnog programa navodnjavanja Hrvatskih voda Marinko Galiot i Mario Odak iz Upravnoga odjela za ruralni razvoj i poljoprivredu DNŽ. Tema je bio Projekt navodnjavanja doline Neretve te izgradnja pregrade na Neretvi s brodskom prevodnicom.

Naime, prvotni projekt izgradnje pregrade na Neretvi između Opuzena i Komina predviđao je riblju stazu i brodsku prevodnicu koja bi mogla primiti i minikruzere dugačke do 50 metara. Kasnije se od toga odustalo i prevodnica je skraćena na 17,5 metara. Budući da će ove sezone u Metkoviću biti preko 50 uplovljavanja minikruzera, a počeli su poloviti i do Opuzena, na sastanku je dogovoreno da će Županija dati suglasnost Hrvatskim vodama da se prevodnica produži na šezdesetak metara.

Pregrada na Neretvi bila bi u funkciji sprečavanja prodora klina slane morske vode u dubinu korita Neretve u uvjetima maloga dotoka vode. To bi se riješilo s pet pokretnih čeličnih cilindara (klapna) širine 22 m i visine devet metara te jednim 18 m x 7 m u sekundarnom polju, koji bi napunjeni vodom ležali na dnu rijeke, a tada bi se prodor morske vode sprječavao zračnom zavjesom (mjehurićima koji bi izbijali s dna pregrade). U uvjetima maloga dotoka vode u klapne bi se upuhivao zrak pa bi oni svojim poprečnim uspravljanjem sprječavali prodor morske vode, dok bi se s uzvodne strane razina vode podignula za 50-60 cm i prelijevala se preko pregrade. Tada bi u funkciji bila i brodska prevodnica uz lijevu obalu Neretve.

Za razliku od uvriježenoga mišljenja da se prodor slane vode u korito Neretve zbog niskoga vodostaja događa ljeti (najniži od samo 1 cm zabilježen u lipnju 1964.), treba napomenuti da su niski vodostaji Neretve zabilježeni i zimi za hladna i sušna razdoblja. Tako je u prosincu 1973. zabilježen vodostaj od 3 cm, dok su vodostaji od 13 i 15 cm zabilježeni u veljači 1993. i 1975. i bili su najniži u svih 12 mjeseci tih dviju godina.