vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Rebalansom Proračuna prihodi i rashodi smanjeni za 6 milijuna kuna

Metković, 13.9.2017. - Pod predsjedavanjem Hrvoje Bebića danas je održana IV. Sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića, na čijemu je Dnevnom redu bilo 12 točaka oko kojih su se ponekad vodile burne rasprave. Pri usvajanju Zapisnika s prošle Sjednice Mostovi su zastupnici bili suzdržani, dok su prijedlozi iz 12 točaka, unatoč raspravama, uglavnom usvajani jednoglasno.

Prva točka odnosila se na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2017. godinu. Nakon izmjena i dopuna u građenju javnih površina ukupno se će za to osigurati 1.535.658,50 kuna, dok će se na građenje nerazvrstanih cesta izdvojiti 4.474.307,50 kuna. Za građenje javne rasvjete osigurat će se 405.000 kuna i za građenje groblja 30.000 kuna, što ukupno daje iznos od 6.444.966 kuna.

U drugoj točki iznesen je Prijedlog lzmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića u 2017. godini. Za održavanje javnih površina Grad će izdvojiti 770.865 kuna, što će se financirati iz komunalne naknade. Za održavanje cesta namijenjeno je 351.181 kuna, također iz komunalne naknade, a iz istoga izvora osigurat će se 1.308.467,46 kuna za javnu rasvjetu. Prema tome, ukupno će se za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada (odvodnja atmosferskih voda, čistoća javnih površina i njihovo uređenje, održavanje cesta, groblja i javne rasvjete te vatrogastvo) osigurati 4.781.529 kuna.

Treća točka, Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2017. godinu, za što Grad u Proračunu osigurava 950.200 kuna.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2017. godinu bio je tema četvrte točke Dnevnoga reda. Za Ustanovu za kulturu i sport namijenjeno je 1.445.760 kn, za Gradsku knjižnicu Metković 712.889,05 kn, za Prirodoslovni muzej Metković 351.519,85 kn te za 10 udruga, koje su se javile na natječaje, 124.000 kn.

Peta točka odnosila se na Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2017. godinu. Ukupno je za to predviđeno 1.330.400 kn, od toga 1.115.000 kn za aktivnosti koje se financiraju putem Športske zajednice, 209.000 za aktivnosti koje se financiraju putem Ustanove za kulturu i sport te 6.000 kn za Ustanovu Športski objekti u likvidaciji.

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2017. godinu u šestoj točki odnosio se na Plan raspodjele sredstava dječjim vrtićima. DV Metković dobiva 3.487.486,68 kn, dječji vrtići DV Mali Isus i Leut po 100.000 kn, dok će se s 20.700 kn sufinancirati DV Pčelica.

Sedma je točka bila Prijedlog lzmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2017. godinu. Ukratko, umjesto 41.080.812,40 kn planiranih prihoda rebalansom se predviđa 35.107.362,72 kn. Za preko 6 mil. kuna smanjeni su i rashodi pa će oni iznositi 35.007.362,72 kn.

U sljedećoj točki prihvaćen je Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja pravomoćno izbrisanih subjekata. To se odnosi na potraživanja temeljem poreza na tvrtku, poreza na potrošnju, komunalne naknade, zateznih kamata i raznih kazna. Ukupan iznos je 154.266,06 kn.

Nadalje, usvojen je i Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja temeljem nastupa apsolutne zastare. Riječ je o potraživanjima temeljenima na porezu na tvrtku, porezu za korištenje javne površine i porezu na potrošnju, ukupno 285.004,20 kn.

Gradsko vijeće je u X. točki donijelo Rješenje o imenovanju Upravnoga vijeća Ustanove za kulturu i sport Metković. Novi članovi su: Ivana Čarapina, Danijela Dragobratović i Nino Erceg.

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Metkovića za 2017. godinu. Za to je planirano 13.996,80 kn. Utvrđeno je i to da svakome članu Gradskoga vijeća za razdoblje 2013. – 2017. pripada 291 kn, a za razdoblje 2017. – 2021. pripada 510 kn. Članovi podzastupljenoga spola dobit će 320,30 kn, odnosno 561 kn. Tako će Most NL za ta dva saziva GV-a dobiti ukupno 6.429,90 kn, Koalicija HDZ-a i HSLS-a 4.523,30 kn, HSS 2.533,60 kn, a koalicija SDP-a i HSU-a 510 kn.

Posljednja, XII. točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o pravu građenja radi izgradnje zamjenske trafostanice između Grada Metkovića i HEP-ODS d.o.o. Zagreb, što je prihvaćeno.

Slijedila su zastupnička pitanja, na koje je odgovarao gradonačelnik Milan.
I. Puljan