vijesti www.metkovic.hr

 Projekti

Završava se Projekt 'Održivo upravljanje vodnim resursima'

Metković, 1.9.2017. - Ovaj će mjesec biti završen dvogodišnji Projekt Održivo upravljanje vodnim resursima, koji su u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora zajednički proveli Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda i Vodovod i kanalizacija d.o.o. Budva, a jučer je u Hotelu Narona održan Okrugli stol na kojemu se govorilo o upravljanju gubicima u vodoopskrbnim sustavima te su prikazani rezultati, primjeri dobre prakse i sinergijski razvoj javnih isporučitelja vodne usluge kroz instrumente Kohezijske politike EU.

Sudionike skupa pozdravio je gradonačelnik Dalibor Milan, a potom je direktor gradske tvrtke Metković d.o.o. Matko Jerković, koordinator Projekta, ukratko govorio o samome projektu. Ukupna vrijednost Projekta na hrvatskoj strani iznosi 239,615,92 €, od čega EU financira 198.545,75 €; dok na crnogorskoj strani vrijednost projekta iznosi 239.874,21 €, od čega financiranje EU iznosi 188.828,98 €.

Opći ciljevi Projekta su: doprinos održivom upravljanju vodnim resursima, zaštiti životne sredine, kao i poboljšanju kvalitete života i socio-ekonomskoga razvoja u prekograničnom području i uspostavljanje dugoročne prekogranične suradnje i jačanje zajedničke inicijative za održivi razvoj u prekograničnom području, dok je specifični cilj optimizacija procesa vodoopskrbe kroz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Budve i Metkovića te podizanje razine svijesti građana o očuvanju vodnih resursa.

Od glavnih aktivnosti izdvajamo: upravljanje projektom, edukacija i trening zaposlenih na poslovima analize i kontrole vodovodne mreže, edukacija i trening zaposlenih u cilju efikasnijeg otkrivanja gubitaka u vodovodnom sustavu, poboljšanje infrastrukture i opreme-nabava i instalacija, praćenje, kontrola i intervencije na vodovodnoj mreži (uklanjanje kvarova) te podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja vode kao ograničenog resursa. To se činilo organiziranjem radionica za učenike u školama i medijskom kampanjom u prekograničnom području.

Provedbom projekta ustanovljena je organizacijska i upravljačka struktura za provedbu projektnih aktivnosti, poboljšani su kapaciteti isporučitelja vodnih usluga za upravljanje uspostavom zona i sustav za daljinski nadzor i upravljanje (SCADA) na vodovodnoj mreži, poboljšana je vodovodna infrastruktura i oprema u prioritetnim područjima te je podignuta razina svijesti o zaštiti vodnih resursa i predstavljeni su projektni rezultati u prekograničnom području.

Završna konferencija održat će se 12. rujna u Budvi, čime će Projekt biti zaključen.
I. Puljan