vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest proizvođačima mandarina!

Metković, 5.6.2015. - Redovitim pregledom nasada mandarina  nakon cvatnje uočena je brojna populacija lisnih  i štitastih uši  na novoizraslim dijelovima. Navedeni štetnici izlučuju mednu rosu na koju se naseljavaju gljive čađavice.
    Za suzbijanje lisnih i štitastih uši u RH imaju dozvolu pripravci iz grupe neonikotinoida:  Mospilan 20 SC , Actara 25 WG, Confidor 200 SL , Boxer 200 SL, Rapid, Dali, Congo, Kohinor 200 SL.  Suzbijanje lisnih uši moguće je i pripravkom na osnovi pirimikarba - Pirimor 50 WG. 
   Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju crvenog  voćnog pauka i koprivine grinje. Upućujemo proizvođače da redovito pregledavaju nasade i po potrebi primjene jedan od zato registriranih pripravaka : Zoom 11 SC,  Envidor SC 240, Vertimec 018 EC,  Kraft 18 EC.  
   Za preventivnu zaštitu od uzročnika antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) i vršne truleži plodova (Alternaria citri) koje se zadnjih godina javljaju osobito na sortama Zorica rana, Okitsu i Chahara  moguće je koristiti pripravak na osnovi mankozeba. Za tu namjenu  dozvolu ima pripravak Dithane DG Neotec.
   Zaštitu obaviti sukladno uputama na etiketi  sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail:ivana.tomac.talajic@savjetodavna.hr