vijesti www.metkovic.hr

 Zanimljivosti

Paraskevidekatriafobija

Metković, 13.1.2006. - Paraskevidekatriafobija je strah od datuma kakav je danas - petka, trinaestoga dana u mjesecu. Praznovjernima je to dovoljan razlog da ne sjedaju u automobil, penju se na krov namjestiti pomaknuti crijep… Zašto se baš petak trinaesti smatra zlosretnim danom?
   Postoje različita tumačenja zašto je tako. Neki smatraju da to vjerovanje datira od petka, trinaestoga iz 1306. kada je kralj Filip od Francuske dao uhititi i mučiti vitezove Templare. Drugi smatraju da je to stoga što je Isus umro u petak, a na Posljednjoj večeri je bilo 13 ljudi.
   Za petak su u raznim civilizacijama vezane loše uspomene. Tako je Eva nagovorila Adama da zagrize jabuku baš u petak, Veliki potop je započeo u petak, Bog je na petak graditeljima Babilonske kule pomiješao jezike, Solomonov hram razoren je u petak.
Triskaidekafobija je strah od broja trinaest. Već je spomenuto da je na Posljednji večeri bilo 13 ljudi, s tim da je trinaesti bio baš Juda. Stoga neki ne žele sjediti za stolom sa još 12 ljudi jer postoji vjerovanje da će svi umrijeti tijekom te godine. U nekim hotelima nakon sobe broj 12 dolazi broj 14 ili 12a, nesretno je završila i misija Apolla 13, vjeruje se da je Sotona bio trinaesti anđeo itd.
   I tako, kad se udruže petak i trinaesti ili grčki Παρασκευή i δεκατρείς dobijemo paraskevidekatriafobiju. Nekima će to i biti nesretan dan, nekima sretan, a velikoj većini sasvim običan dan pred vikend. Sljedeći petak, trinaesti ove godine je tek u listopadu.