vijesti www.metkovic.hr

 Kampanja

Ivana Nikolac među pobjednicima zagovaračke kampanje 'Drugo lice invalidnosti'

Metković, 2.11.2014. - Drugo lice invalidnosti zagovaračka je kampanja za integriranje osoba s invaliditetom na tržište rada. Među sedmero pobjednika našla se i Ivana Nikolac. Predstavljanje kampanje Drugo lice invalidnosti bit će u Dubrovniku u srijedu, 5. studenoga, a Ivana će tamo biti jedina iz naše županije.