vijesti www.metkovic.hr

 Promet

Zimski uvjeti nisu samo kada je snijeg

Metković, 1.11.2014. - Obavještavamo Vas da zimski uvjeti na cestama koje pokriva naša Policijska postaja vrlo rijetko nastupaju uslijed obilnijih snježnih padalina, već isti najčešće nastaju zbog pojave poledice na kolniku.
   Teškoće u odvijanju prometa tijekom zimskog razdoblja najčešće nastaju na dionicama cesta u brdovitim predjelima, a posebnu opasnost predstavljaju kada je cesta u znatnijem uzdužnom nagibu sa opasnim zavojima te u slučajevima pojave jakih vjetrova.

   Prema Naredbi o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima, pod zimskim uvjetima na cesti smatra se vrijeme kada je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

   Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama, zabranjuje se promet:

   - vozilima na motorni pogon koji nemaju propisanu zimsku opremu (točka II. Naredbe),

   - i teretnim automobilima s priključnim vozilima.

   Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tone podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima. Na vozila se ne smiju postavljati kotači na kojima su postavljene gume s čavlima, te je dužnost vozača, prije uključivanja u promet očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.

    Gore navedenu zimsku opremu vozila su u obvezi koristiti za vrijeme nastupanja zimskih uvjeta na cestama, kao i na dionicama cesta koje su navedene u Odluci o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 145/2013) u razdoblju od 15. 11. 2014. godine do 15. 4. 2015. godine.

   Slijedom navedenog, molimo da putem vaše Internet stranice upoznate vozače, da poštuju odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, Naredbe o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima i Odluke o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj, da prate obavijest o stanju na cestama i sukladno tome da se u slučaju nepovoljnih uvjeta na cestama ne upućuju vozilima na put, odnosno na prometnice na kojima je kretanje njihovih vozila zabranjeno.

načelnik PP Metković

Dragan Sršen