vijesti www.metkovic.hr

 Obrazovanje

Kako napraviti herbarij

Metković, 30.3.2014. - Prirodoslovni muzej Metković je u suradnji s Prirodoslovnim muzejom Split za učenike osnovnih i srednjih škola organizirao predavanje i terenski rad na temu Kako skupiti bilje i stvoriti herbar koje su vodili ravnatelj splitskoga Prirodoslovnog muzeja i Zoološkoga vrta Nediljko Ževrnja i kustos Muzeja Dalibor Vladović koji nam je dao kraću izjavu.
    – Imali smo predavanje i radionicu, a svrha je bila upoznatu polaznike s herbarom te kako napraviti svoj herbar i što je pri tome važno. Konkretno, kako sabrati biljke, kako ih presati, osušiti i obilježiti. Nakon polusatnoga predavanje, s učenicima smo krenuli u terenska istraživanja, odnosno skupljanje biljaka, pazeći pri tome da ne skupljamo one rijetke, i zanimljive. S trena smo se vratili na radionicu gdje smo poslagali biljke, određivali ih ipresali, lijepili i ispunjavali etikete.
    Koliko treba danas ubranoj biljci, nakon što se obradi, da se umetne u herbar?
    – Dva do tri tjedna za mediteranske biljke koje su na kamenjaru, a neke vrste koje su sukulente, koje imaju deblje listove, i više.
    Kako dugo se može sačuvati preparat?
    – Najstariji herbari su iz 1569. i još uvijek su biljke u jako dobrom stanju. Ali postoji poseban način kako se te biljke čuvaju i tretiraju da ne bi s vremenom propale. Pri tome treba paziti na temperaturu, vlažnost, svjetlo, kukce, gljivice i slično. Ovo što su učenici danas napravili kao herbar to se može, u najboljem slučaju, sačuvati par godina jer smo herbar radili na jedan drugačiji način nego što se rade oni koji se čuvaju u muzeju.
    U ponedjeljak će u prostoru Ornitološke zbirke Prirodoslovnog muzeja Metković biti otvorena izložbe Botanička zbirka Prirodoslovnog muzeja Split. Hoće li biti i neko zanimljivo predavanje?
    – Bit će samo otvorenje izložbe na kojoj će se moći vidjeti plakati o našim herbarijskim zbirkama, ali i pojedini herbarijski primjerci i neke knjižice koje je Prirodoslovni muzej Split tiskao o svojim herbarijskim zbirkama – rekao nam je na kraju kustos Vladović.