vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Metković, 27.3.2014. - Dana 22. ožujka 2014. stupio je na snagu Pravilnik o provedbi mjere 101 - Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa.
    Podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 101 su poljoprivredna gospodarstva ( pravne ili fizičke osobe ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te druga pravna osoba) u skladu s člankom 3. Zakona o poljoprivredi (NN 149/2009), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.
    Prihvatljivi sektori unutar Mjere 101 jesu:
– sektor mljekarstva, – sektor govedarstva,
– sektor svinjogojstva,
– sektor peradarstva,
– sektor jaja,
– sektor voća i povrća,
– sektor žitarica i uljarica.
   Sredstva potpore za Mjeru 101 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela.
   Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 101 unutar IPARD programa (NN 24/2013).
   Prema najavi iz Ministarstva poljoprivrede, uskoro će se raspisati novi Javni natječaj za Mjeru 101, u trajanju od 4. travnja do 18. travnja.