vijesti www.metkovic.hr

 Zanimljivosti

Kontrast komplementarnih boja

Metković, 20.3.2014. - Djeca u školi uče da proljeće počinje 21. ožujka, ali ove godine to je danas, 20. ožujka. Bez obzira na astronomiju stvarno nam je proljeće dobro uranilo pa ova djeca iz OŠ Stjepana Radića sat likovnoga imaju u prirodi. Tema je tipično proljetna – kontrasti komplementarnih boja.
   Zanimljivo je da smo prvi dan proljeća na 21. ožujka zadnji put imali 2008., a još je zanimljivije da će se to ponovno dogoditi tek 2101. godine. Sve do tada proljeće će nam dolaziti 20., a ponekad čak i 19. ožujka. Udžbenici se zbog toga, ipak, neće mijenjati, samo će se djeci u višim razredima objašnjavati kako dolazi do razlika u nastupanju godišnjih doba.
   Početak proljeća, kao i početak jeseni, poklapaju se s ravnodnevicom ili ekvinocijem kada Zemljina os nije nagnuta prema Suncu, tj. od njega, ili kada se ravnina ekvatora poklapa točno sa središtem Sunca. Tada nam noć i dan traju po 12 sati.
    Ti pomaci događaju se i ostalim godišnjim dobima pa se zna početak ljeta varira od 20. do 22. lipnja, a zabilježeno je da je u povijesti zima počinjala tek na Badnjak. Svako 400 godina isti ciklus promjena počinje ispočetka.