vijesti www.metkovic.hr

 Obrana od poplave

Nasip već jednim dijelom brani najniže kote

Metković, 14.3.2014. - U zadnje vrijeme intenzivinirani radovi na gradnji nasipa za obranu od poplava desne strane grada već daju vidljive rezultate. Jučer smo obišli dionice Jerkovac i Strugu i uvjerili se da je tamo u jednom dijelu nasip dosegao kotu 1,90 m n. m.
   Prema riječima dipl. inž. građ. Tihomira Galića, voditelja projekta i nadzornoga inženjera, nasip, kao potpuno strano tijelo u području u kojemu se gradi, treba što pažljivije uklopiti u prostor. S obzirom na to da je tlo na trasi nasipa, gledano s geomehaničkoga i geotehničkog stajališta, tlo s najnepoželjnijim karakteristikama, projektant se odlučio na faznu gradnju tijela nasipa. Prva faza obuhvaća gradnju do kote 3.30 m n. m., nakon čega će nastupiti tzv. vrijeme mirovanja koje je, ovisno o dionici, od 180 do 250 dana. Razradom tehničkoga rješenja utvrđeno je da će tijelo nasipa u tom razdoblju „učiniti svoje“, tj. slegnuti se, a moguće je i deformirati se, što bi izvođaču bio dodatan problem. Tek nakon isteka vremena mirovanja izvođač će nastavit s drugom fazom gradnje i nasip podignuti do kote 4.25, odnosno 3.70 na preljevima.
   Prema tome, gradnja će se u prvoj fazi nastaviti na svim dionicama sve dok se na cijeloj trasi od osam kilometara u RH ne dosegne kota od 3,30 m n. m.
   Skoro s potpunom sigurnošću, uz dobro vrijeme, možemo očekivati dostizanje prve faze na potezu od Duvrata od ulice Marka Marulića u RH. Dio nasipa koji bi se trebao graditi na području BiH (2,6 km) još nije spreman za izgradnju budući da nisu pribavljeni dokumenti koji su prema zakonima Republike Bosne i Hercegovine potrebni za gradnju.
  
Što je to 1,9 m n. m.?
   Radi se o nadmorskoj visini koju, otprilike, ima najniža točka u Ulici Matije Gupca osamdesetak metara prije kuće Krstičević, a koliko znamo i neki dijelovi Ulice put Vida na Glibuši. Za usporedbu, u Zagrebačkoj ulici kraj trgovine Kulina kota je otprilike 2,13 m n. m., u Ulici Neretvanskih gusara pred trgovinom Narona instrument je pokazao 2,2 m n. m., u Zagrebačkoj ispred crkve sv. Nikole 2.34 m n. m., a na raskrižju Zagrebačke i Puta Narone (ispred trafostanice) 2.52 m n. m.
   Kruna nasipa će u konačnici biti na koti 4,25 m n. m., s time da će na dvama mjestima u duljini od po 50 m biti snižen na 3.7 m kako bi se kod ekstremno visokih voda osiguralo prelijevanje u branjeno područje i tako očuvala stabilnost nasipa jer razlika između razina vanjskih i unutarnjih voda ne smije biti veća od 1,5 m. Prema iskustvima iz dviju velikih poplava 2010. godine to bi trebalo biti više nego dovoljno jer su poplavne vode u prosincu 2010. na desnoj strani grada dosegle kotu 2.96 m n. m. Podsjetimo, tada je zabilježen najviši vodostaj Neretve od 415 cm (3,89 m n. m.).
   Napomenimo i to da je nasip prilikom projektiranja namjerno nešto nadvišen, tj. uračunato je moguće slijeganje terena pod njim kako bi se u konačnici pronašla prava mjera.
   Vratimo se pitanju što je to 1,9 m n. m. Budući da su najniže kote ulica u gradu na toj nadmorskoj visini to znači da bi ostale na suhom sve dok razina poplavnih voda s druge strane nasipa ne bi dosegnula kotu od 3,40 m n. m., tj. čak 44 cm iznad poplave u prosincu 2010. A onih 3,70 m n. m.? Nadajmo se da se to nikada neće dogoditi.