vijesti www.metkovic.hr

 Obrana od poplave

Nasip će štititi sve kuće na Duvratu

Metković, 12.3.2014. - Hrvatske vode, kao investitor gradnje sustava za obranu od poplava desne strane Metkovića, uspjele su nakon nekoliko sastanaka s građanima Duvrata dogovoriti izmjenu trase nasipa kako bi u štićeno područje ušli i oni objekti koji su prvotnim planom bili izostavljeni.
    Dužina izmijenjenoga dijela trase je oko 430 m i produljit će ukupan nasip za oko 150 m. Budući da će zahvat biti u širini od 15 do 20 m to će zahtijevati otkup oko 8.000 m2 terenu u privatnome vlasništvu. Procjena je da će zbog okupa terena, izmjene Prostornoga plana, izmjene projektne dokumentacije i sl. te povećanoga obima radova ukupna cijena nasipa porasti za oko 1,4 milijuna kuna, u čemu će jednim dijelom morati sudjelovati i Grad Metković.