vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Predstavljen projekt 'Pazigrad'

Metković, 6.3.2014. - Predstavnicima Grada Metkovića i gradskih službi te djelatnicima PP Metković danas je prezentiran projekt Pazigrad riječke tvrtke RI-ING NET d.o.o. Riječ je o projektu koji obuhvaća cjelokupnu podršku lokalnim samoupravama u procesu osnivanja, ustroja i djelovanja prometnoga redarstva. Prezentaciju je održao Draško Andrić, direktor spomenute tvrtke.
     Kako se moglo čuti, inteligentno prometno redarstvo Pazigrad svojim informatičkim sustavom u cijelosti obuhvaća rad prometnog redarstva, ali i poslova koji nastaju kao posljedica njegovog djelovanja kao što su vođenje prekršajnog postupka i sl. Na prezentaciji je prikazano kako je korištenjem suvremenih tehnologija omogućeno brzo i jednostavno evidentiranje prekršaja na terenu čime se uvelike olakšava rad prometnih redara. Povezanost sa sustavom MUP-a i automatsko pribavljanje podataka o vlasnicima i korisnicima vozila te potpuno informatiziran administrativni segment dodatno povećava efikasnost cijele službe, kao i mogućnost povezivanja sa službom za premještanje vozila (pauk) na vrlo djelotvoran način. Dio ponude unutar projekta je i Studija osnivanja ustroja i postupanja službe prometnog redarstva koja je velika pomoć u procesu osnivanja te lokalnim upravama sugerira način organizacije i usmjerava ih kroz sve procese koje vode prema efikasnom i kvalitetnom ustroju i djelovanju prometnog redarstva.
     Osnivanje službi prometnog redarstva sa svrhom nadzora prometa u mirovanju omogućeno je temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/2008.). Prebacivanje problema nepropisno parkiranih vozila na području jedinica lokalne samouprave u domenu komunalnog segmenta dio je dugoročne strategije policije koja težište svojih aktivnosti i djelovanja usmjerava na teže prekršaje i preventivu. Slijedom toga, osnivanje prometnih redarstava postaje nužnost za sve urbane sredine u RH. Pri tome treba istaknuti činjenicu, iako ne primarnu, ali vrlo bitnu, da su prihodi od naplaćenih kazni prometnog redarstva prihod proračuna lokalne samouprave.