vijesti www.metkovic.hr

 Obrana od poplave

Drugi sastanak na temu promjene trase nasipa na Duvratu

Metković, 5.3.2014. - Jučer su u nazočnosti gradske uprave Živko Barbarić, voditelj Službe zaštite od štetnog djelovanja voda pri Hrvatskim vodama i Tihomir Galić, nadzorni inženjer izgradnje nasipa održali drugi sastanak s vlasnicima građevinskih objekata na Duvratu koji se nisu našli unutar štićenoga područja.
    Tema sastanka bila je izgradnja nasipa i moguća promjena trase nasipa kako bi se navedeni objekti, također, uključili u prostor koji će se braniti od mogućih budućih poplava.Živko Barbarić je na početku kratko izložio povijest dosadašnjih radova na projektu obrane od poplava, tijek pripreme projekta obrane od poplava i razloge zbog kojih građevinski objekti na Duvratu još uvijek nisu uključeni u štićeno područje. Prostorni plan, koji je usvojen 2004. godine, nije obuhvaćao navedene objekte pa se sastankom željelo utvrditi promjenu trase nasipa koji bi zaštitio i objekte na kraju Duvrata. Tako bi se u nadolazećim izmjenama i dopunama Prostornoga plana Grada Metkovića u nj uključila nova trasa, čime bi se stvorila mogućnost kvalitetnoga nastavka radova i završetkom projekta obrane od poplava. Iznesene su sve mogućnosti promjene trase nasipa, s njihovim prednostima i manama, a nakon toga je Tihomir Galić okupljene upoznao s projektom nasipa, njegovom svrhom i načinom funkcioniranja.
    Nakon izlaganja Živka Barbarića i Tihomira Galića stanovnici Duvrata su iznijeli svoj prijedlog za izmjenu trase nasipa. Stručna služba Hrvatskih voda će u narednih sedam dana razmotriti moguće tehničko rješenje toga prijedloga, nakon čega će se ponovno održati sastanak stanovnika Duvrata s predstavnicima Hrvatskih voda.