vijesti www.metkovic.hr

 Prirodne nepogode

Stigli novci za stradale u poplavi 2013.

Metković, 15.1.2014. - Vlada Republike Hrvatske je na Sjednici 27. prosinca 2013. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode potvrđene do 3. prosinca 2013. godine u Republici Hrvatskoj. Temeljem toga Gradu Metkoviću je dodijeljena pomoć za štete od poplave u travnju 2013. u ukupnom iznosu od 472.120,00 kuna.
    Pomoć u iznosu od 84.536,00 kuna pripada fizičkim osobama za štete na poljoprivrednim nasadima i poljoprivrednom zemljištu, a iznos od 387.584,00 kuna pripada fizičkim osobama za štetu na stambeno-građevinskim objektima.
    Gradonačelnik je dužan, odmah po prijemu doznačenih sredstava, isplatiti jednokratnu bespovratnu pomoć krajnjim korisnicima, te postupiti po Odluci Vlade Republike Hrvatske.
    Novac će biti isplaćen na žiroračune građana pa se prije početka isplate ostavlja rok od sedam dana da se jave oni koji imaju promjene na žiro računima od vremena kada su prijavili štete. Takvi se mogu se javiti u Upravni odjel za gospodarstvo osobno g. Ivanu Komparu ili na telefon: 681- 878, lokalni 112.
    Uz ovu obavijest donosimo tri dokumenta:
Obračun štete od poplave
Obavijest Državnoga povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda i
Izvješće o poplavi 2013.