vijesti www.metkovic.hr

 Izložba

'Neretva Natura 2000' u Gradskoj knjižnici

Metković, 27.12.2013. - U organizaciji Udruge Divina Natura danas je u Gradskoj knjižnici Metković otvorena izložba fotografija Davorke Kitonić naziva Neretva Natura 2000. Izložba je osmišljena i predstavljena sa svrhom da se javnost što više zainteresira i obrati pozornost na Naturu 2000, europsku direktivu s kojom je Hrvatska postala dio ekološke mreže Europske unije.
     Nakon što je prisutne pozdravila ravnateljica Vesna Vidović, o Naturi 2000 govorila je predsjednica Udruge Divina Natura Meri Rogošić, a o fotografijama i kako su nastale govorila je autorica Davorka Kitonić.
     – Delta Neretva sa zaobaljem je kompletno područje Nature 2000 što je za nas važno ne samo u prirodoslovnom smislu nego i zbog toga što možemo aplicirati na novac iz EU fondova. To znači da svi oni koji se bave bilo kojom turističkom uslugom mogu vući novac za zaštitu, promociju Nature, ali i za brendiranje svojih proizvoda koji time što dolaze s područja Nature 2000 na tržištu EU mogu postići veću cijenu. Naturu kao brend u Europi su iskoristile baltičke zemlje kao što je Latvija i Estonija, a nešto bliže nama Češka i Rumunjska. Sada smo mi na potezu i trebali bi krenuti smjernicama koje nam ta direktiva daje upravo zato da bi povećali turistički promet i na taj način pojačali gospodarski rast područja kao što je naša dolina Neretve. Ovom izložbom želimo ukazati na naše prirodno bogatstvo. Izložene fotografije su edukativni materijal za učenike, lokalnu javnost te ljude koji se bave turizmom. Također se mogu koristiti i kao promotivni materijali za različite brošure – rekla nam je Meri Rogošić.
     Uz danas otvorenu izložbu, u okviru istoga projekta slijedi predavanje koje će se u Gradskoj knjižnici Metković održati u ponedjeljak, 30. prosinca u 11 sati. Predavanja će održati Ivan Volarević, Meri Rogošić i Davorka Kitonić.
     I na kraju da ponovimo. Natura 2000 je najveća mreža očuvanja prirode te suživota čovjeka i prirode na svijetu (koja prekriva više od petine teritorija EU), a u Hrvatskoj zauzima 39% kopnenog i 16% morskog teritorija. Hrvatska je predložila tako veliko područje svog teritorija jer obiluje krajobraznom i biološkom raznolikošću i prirodnim resursima.