vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Proračun 27 milijuna, a stvarnih 20

Metković, 21.12.2013. - Na jučer održanoj VI. Sjednici Gradskoga vijeća grada Metkovića usvojen je Rebalans proračuna Grada Metkovića za 2013. i Proračun za 2014. Ukupno rebalansirani proračunski prihodi za 2013. iznose 34.138.920 kuna i veći su za 398.805 kuna u odnosu na planirani Proračun 2013.
   Detaljno izvješće podnio je zamjenik gradonačelnika Nikola Grmoja koji je tom prigodom rekao da je Grad Metković pod vodstvom nove vlasti, provodeći rezove gdje je god to bilo moguće, u proteklih šest mjeseci gradski dug smanjio za više od tri milijuna kuna. Istaknuo je da je smanjenje duga puno veće, jer je riješen i dio dugova prema dobavljačima, o čemu će javnost biti uskoro izvještena. Na kraju je zaključio kako je vidljivo da su drastični rezovi urodili plodom, ali da se ta mjera ipak mora ublažiti jer se treba orijentirati i na razvoj, a ne samo na štednju i vraćanje dugova.
   Planirani Proračun za 2014. iznosi 27.268.000,00 kuna. Istaknuto je da se od predviđenoga iznosa oko 7,5 milijuna kuna odnosi na dotacije Države i Županije, dok je ostatak realan prihod Grada. Prema riječima gradonačelnika Bože Petrova, veći prihod Grada od najavljivanoga temelji se na očekivanom povećanju komunalnoga doprinosa zbog legalizacije i planirane stambene gradnje, o čemu govori činjenica da je do studenoga komunalni doprinos iznosio svega 500 tisuća kuna, dok je u zadnja dva mjeseca narastao za dodatnih gotovo 400 tisuća kuna. Gradonačelnik je istaknuo kako se pri planiranju Proračuna nije željelo ponovno doći u situaciju da se radi rebalans radi navodnog nepredviđenoga deficita, nego je Proračun izrađen tako da će se rebalans raditi samo u slučaju mogućega suficita.
– Možda vam to zvuči nerealno, ali morate znati da je nakon puno godina i nakon svih rezanja troškova koje smo proveli od kada smo preuzeli gradsku upravu ovo prva godina koju je Grad dočekao na pozitivnoj nuli, promatrajući samo troškove ove godine. U šest mjeseci vratili smo dvije zaostale plaće gradskim zaposlenicima te namjeravamo u ovom 12. mjesecu isplatiti i zadnju, odnosno treću zaostalu plaću na koju smo naišli prilikom preuzimanja vlasti. To znači da smo samo u plaćama vratili 2,4 milijuna kuna duga od onih 17 milijuna koje smo spominjali u osmome mjesecu. Uz te tri zaostale plaće vratili smo mi još podosta nepodmirenih obveza prema dobavljačima na koje smo naišli. I taj iznos smanjenja duga se penje na puno više od 2,4 milijuna kuna, o čemu ću govorit krajem godine kada budemo jasno mogli reći koliko smo uspjeli napraviti. Znajući sve ovo, znamo da možda možemo planirati i puno veći proračun, ali se ne želimo kockati. Ne želimo se igrati kao što se igralo posljednjih godina zbog čega je Grad zbog neracionalnog trošenja završavao s gubitcima od četiri do pet milijuna kuna godišnje. Mi nismo definirali proračun kako se to do sada radilo. Do sada se prvo gledalo koliko se mora potrošiti, a onda se izmišljao i fantazirao prihod. Mi smo potpuno okrenuli priču. Pogledali smo zadnjih nekoliko godina koliki su realni izvorni prihodi Grada bili, pogledali trend rasta komunalnog doprinosa i pokušali biti što je moguće oprezniji i realno sastaviti proračun. Nakon mjesec dana rada to je ono što stoji ispred vas – rekao je između ostaloga gradonačelnik Petrov obrazlažući planirani Proračun za 2014.
   Od sljedeće godine ponovo će se subvencionirati i prijevoz učenika srednjih škola s područja grada Metkovića koji pohađaju srednje škole u Opuzenu ili Pločama, a visina subvencije iznosit će 5% od iznosa cijene mjesečne karte, dok će učenicima koji iz prigradskih naselja putuju subvencija iznositi 25%. U Proračunu za 2014. uvršten je i program stipendiranja studenata za što je planiran iznos od 80 tisuća kuna. U okviru mjera pronatalitetne politike Grad je u Proračunu osigurao i novčani dar za novorođeno dijete čiji roditelji u trenutku rađanja djeteta imaju prebivalište na području grada Metkovića. Prema usvojenoj odluci, novčani iznos ovisi o broju djece roditelja, podnositelja zahtjeva, koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu i iznose: 800 kuna za treće novorođeno dijete u obitelji te 1200 kuna za četvrto i svako daljnje novorođeno dijete u obitelji.
   Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Metkovića prema kojoj se planira izdavanje dviju dozvola za obavljanje te djelatnosti.
   Vijeće je za predstavnika Grada u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH imenovalo Martinu Veraja Mijić, a za predstavnika Grada u Povjerenstvo za troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje Zorana Kozinu. Za suce porotnike Općinskoga suda Metković Vijeće je imenovalo: Krešimira Gabrića, Blagotvora Grgurinovića, Marinka Vukojevića i Ljerku Kaznačić.
   Usvojene su i Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju na području Grada Metkovića, prema kojima se za predsjednika toga tijela imenuje zamjenik gradonačelnika Nikola Grmoja, a za zamjenika predsjednika Dragan Sršen, načelnik PP Metković.
   Vijeće je usvojilo i Zaključak kojim se Dubrovačko-neretvanskoj županiji upućuje zahtjev za izmjenom Prostornog plana DNŽ kako bi se u njega uvrstio projekt plinske elektrane-toplane na području Grada Metkovića.
   Na kraju sjednice vijećnici su dali suglasnost na izmjene Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjega vrtića Metković koje je bilo potrebno uskladiti s odredbama Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.