vijesti www.metkovic.hr

 Baština

Neretvanska strašila

Metković, 16.12.2013. - Na Međunarodnom znastvenom interdisciplinarnom simpoziju Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti, što se 11. i 12. prosinca održavao u Dubrovniku, predstavljen je projekt Neretvanska strašila – Tragom mitoloških bića doline Neretve Udruge Divina Natura iz Metkovića.
    Autor projekta magistar arheologije Ivan Volarević ukazao je na potrebu zaštite tradicijske kulturne baštine, u ovom slučaju neretvanske usmene književnosti. Upravo je svrha projekta narodnu usmenu književnost neretvanskoga kraja otrgnuti od zaborava te s njome upoznati širu javnost različitih dobnih skupina. Usmena predajna književnost doline rijeke Neretve odnosi se na mitološka bića koja su ujedno i glavni likovi u pričama, predajama, legendama i epskim pjesmama. Sve to trebalo bi zabilježiti i predati stručnjacima za daljnje proučavanje kao i budućim naraštajima u tradicionalnoj, ali i u suvremenoj formi (film, knjiga, fotografija, likovno djelo, pjesma, predstava).
    Uprava za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorski odjel u Dubrovniku je 2. rujna 2013. Neretvanska strašila – Tragom mitoloških bića doline rijeke Neretve do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra stavio pod preventivnu zaštitu kao segment usmene književnosti neretvanskog područja.