vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Što muči metkovske poljoprivrednike?

Metković, 4.7.2013. - Druga po redu javna tribina sinoć je na inicijativu Grada Metkovića održana u Zgradi političkih stranaka, taj put na temu poljoprivreda. Iako je dio zainteresiranih građana možda mislio da će na tribini čuti što nudi nova gradska uprava, tribina je zamišljena da ta uprava od građana čuje koji su najznačajniji problemi poljoprivrednika na području grada Metkovića.
   Kao jedan od najvećih problema istaknut je povrat vlasnicima zemljišta na području Koševa, tj. sama uknjižba u Zemljišniku. Kako je zemljište na području Koševa prije eksproprijacije 1960. bilo potpuno u privatnome vlasništvu parcele su vraćene u posjed stvarnim vlasnicima, ali im je površina umanjena za oko 38 % na račun novoizgrađenih poljskih putova i kanala. Pri tome je napravljena i komasacija. S druge strane vlasnici su dobili rješenja o poništenju eksproprijacije, što bi značilo da je u zemljišnim knjigama staro stanje, a na terenu novo. Problem je što se nove parcele ni mjestom ni površinom ne poklapaju sa starima te da se vlasnici na njih ne mogu uknjižiti. Samim time oni te parcele ne mogu koristiti kao hipoteku za podizanje kredita ili za sudjelovanje na bilo kakvim natječajima kojima se nastoji poduprijeti poljoprivredna proizvodnja.
   Iako se postavilo pitanje je li umanjenje za 38 % bilo realno ili ne, čulo se stručno mišljenje da je taj postotak možda previsok, ali da su, s druge strane, gotovo sve te parcele nekada dijelom godine bile pod vodom te da nije bilo kvalitetnih kanala i pristupnih putova pa je melioracijom vrijednost toga poljoprivrednog zemljišta značajno porasla.
   Problem zemljišta u Vrbovcima, koje je mahom u državnom vlasništvu, je u njegovoj raspodjeli tj. davanju u dugogodišnji najam. Istaknuto je da ga mogu dobiti samo oni koji se zaista bave poljoprivredom pa se ne bi ponavljali slučajevi da državno zemljište u najam dobiju oni koji ga kasnije iznajmljuju stvarni poljoprivrednicima. Problem je i određivanja maksimalne površine koju bi moglo dobiti jedno OPG, tim više što sve table nisu jednake površine, a ne bi bilo dobro ni da se one cijepaju na manje. Pri tome se često ponavljalo da će se poljoprivrednici svakako morati udruživati kako bi bili konkurentniji na tržištu.
   Na tribini se čuo i prijedlog da se na desnoj strani grada stvori novih nekoliko stotina hektara poljoprivrednih površina, koje dijelom već i postoje jer su izbagerirane i privedene poljoprivrednoj svrsi.
   Jedno od pitanja koje treba riješiti je korištenje vode iz natapnoga kanala koji vodu dobiva iz Neretve tunelom kroz Predolac. Predloženo je i otvaranje bivših meandara Stare Neretve koji su danas mrtvi rukavci, a nisu se mogle izbjeći ni kontroverze oko sustava obrane od poplava desne strane, za koji neki smatraju da nije dobro rješenje nego da bi cijelo to područje trebalo štititi ustavom na Norinu i jakim crpkama koje bi višak vode crple u Neretvu.