vijesti www.metkovic.hr

 Obrana od poplave

Oslobađanje od komunalne naknade

Metković, 1.8.2012. - Gradsko vijeće grada Metkovića održalo je 24. sjednicu na kojoj je jedina točka dnevnog reda bio Prijedlog Zaključaka o djelomičnom oslobađanju od obaveze plaćanja komunalnog doprinosa.
   Riječ je o komunalnom doprinosu koji su Hrvatske vode d.d. VGO za vodno područje dalmatinskih slivova iz Splita kao investitor trebale platiti za zahvat u prostoru, odnosno za izgradnju građevina za obranu od poplava desene strane grada Metkovića u iznosu od 12.396.114,90 kuna. Kako nasip za obranu od poplave spada u infrastrukturne projekte koji su od posebnog interesa i važnosti za grad Metković te radi daljnje suradnje s Hrvatskim vodama, Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog da se u interesu nastavka njegove izgradnje investitoru obračuna samo 10 posto od spomenutog iznosa komunalnog doprinosa. Usvojenom odlukom Hrvatske vode d.d. VGO Split će Gradu Metkoviću platiti 1.239.611,49 kuna.