vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Novosti iz vodoopskrbe

Metković, 30.1.2012. - Kako se društvo Metković d.o.o. za obavljenje komunalnih djelatnosti razdijelilo na dva društva, stigla nam je obavijest od Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda koju ovdje objavljujemo.
    Društvo Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda je javni isporučitelj vodnih usluga sa slijedećim predmetima poslovanja – javna vodoopskrba i javna odvodnja.
    Ovim putem Vas obavještavamo o načinu dostavljanja računa za kućanstva za naše usluge, a koje pruža Metković d.o.o. Račune za kućanstva za uslugu izvršenu od 1. 1. 2012. do 31. 1. 2012. dostavljat će na kućnu adresu korisnika djelatnici društva Metković d.o.o. koji su raspoređeni na poslovima očitanjima vodomjerila. Prilikom dostave računa za vodne usluge korisnicima će biti ponuđene mogućnosti da odmah pri dostavi računa plate račun ovlaštenom djelatniku, da račun plate na blagajni društva Metković d.o.o.,Mostarska 10, da račun plate preko žiro računa br. 2330003-1100061985 koji se vodi kod Splitske Banke. Također napominjemo da će izgled računa sadržavati sve potrebne podatke (ime korisnika, stanje vodomjerila, sve podatke vezane uz fiksni i varijabilni dio cijene, uplatnicu) koje zahtijeva zakonska regulativa Zakona o vodama i Vijeće za Vodne usluge.
    O svim naknadnim promjenama vezanim za pružanje usluge i dostavu računa od strane Metković d.o.o. korisnici će biti obavješteni na vrijeme.

direktor Matko Jerković, dipl. ing.