vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Nov način obračuna komunalnih usluga

Metković, 27.1.2012. - Iz Čistoće Metković, novoga društva za obavljanje komunalnih djelatnosti na području grada Metkovića, dobili smo obavijest za građanstvo koju prenosimo.
    Podjela društva Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti imala je za rezultat izmjenu naziva društva u Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, kao i osnivanje novog društva Čistoće Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti je društvo sa sljedećim predmetom poslovanja: održavanje čistoće; odlaganje komunalnog otpada; održavanje javnih površina; tržnica na malo; održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova. Ovim putem Vas obavještavamo o novom načinu dostavljanja računa za kućanstva za uslugu čistoće, a koju pruža Čistoća Metković d.o.o.
    Računi za kućanstva za uslugu izvršenu od 1. 1. 2012. dostavljati će se putem pošte na kućnu adresu korisnika. Prilikom dostave računa za siječanj 2012., korisnicima se dostavlja također unaprijed i račun za veljaču 2012. Na svakom računu će biti iskazan datum dospijeća.
Prvi računi za 2012. dostavljaju se dvomjesečno zbog najave promijene PDV-a. Ostali računi tokom godine ispostavljati će se tromjesečno. Budući da Čistoća Metković d.o.o. više neće koristiti usluge inkasatora, građani će račune moći platiti na blagajni društva Čistoća Metković d.o.o. ili preko žiro računa br. 2330003-1151977952, a koji se vodi kod Splitske banke d.d.
    Računi koji se dostavljaju privredi ići će na isti način kao i do sada. O svim naknadnim promjenama vezanim za pružanje usluge i dostavu računa od strane Čistoće Metković d.o.o. korisnici će biti obaviješteni na vrijeme.
direktor Željko Mordžin dipl. oec.