vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Uređuje se spoj Neretve s kanalom Nokat

Metković, 19.1.2012. - Na spoju Neretve s kanalom Nokat, koji prati Ulicu Franje Asiškoga, izvode se završni radovi na proširenju spojnoga kanala i izgradnji prijelaza preko njega.
    Radovi se izvode u svrhu poboljšanja uvjeta za redovno tehničko i gospodarsko održavanja korita i inundacijskog pojasa rijeke Neretve. Posao izvode djelatnici tvrtke Neretvanski sliv, a naručitelj su Hrvatske vode.
    Spomenuti spoj omogućuje cirkulaciju vode u donji meandar Stare Neretve, a u budućnosti će biti dio planiranoga sustava za navodnjavanje doline Neretve.