vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Javni skupovi o katastarskoj izmjeri

Metković, 17.1.2012. - U prostoru crkve Sv. Nikole i u Gradskom kulturnom središtu Metković održani su javni skupovi na kojima su se građani pobliže upoznali s novom katastarskom izmjerom koja će se provesti na području grada Metkovića za dio K.O. Metković.
     U ime izvođača radova o projektu te obavezama i pravima građana govorio je predstavnik splitske tvrtke GEODATA d.o.o. dipl. ing. Ivan Lerotić i predstavnik Geodetskog zavoda iz Splita dipl. ing. Damir Lončar.
     Kao najvažnije istaknuto je kako su fizike i pravne osobe dužne do 5. ožujka obilježiti svoje nekretnine, odnosno označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava. Nakon što sve čestice koje su obilježene budu izmjerene od strane ovlaštene tvrtke pristupit će se izradi elaborata (karata) i obradi podataka, nakon čega slijedi tzv. Javno izlaganje. Krajnja svrha izmjere je izrada novih katastarskih i zemljišno-knjižnih evidencija.
     Za potrebe katastarske izmjere uskoro će biti otvoren ured u kojem će se svakodnevno moći potražiti stručna pomoć, a o početku rada ureda građani će biti obaviješteni putem javnih glasila.
     Izrada katastra nekretnina za K.O. Metković dio je Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra koji su pod nazivom Uređena zemlja pokrenuli Vlada Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa, a prema planu trajat će dvije godine.