vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Održano Gradsko vijeće

Metković, 3.5.2011. - Na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Metkovića usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Metkovića. Tom odlukom površina od 54,16 ha koju je prema Programu iz 2002. trebalo osigurati za povrat na području Vrbovci sukladno najnovijim podatcima Ureda državna uprave - Ispostava Metković smanjena je na 31,44 ha, a razlika od 22,72 ha uvrstit će se u površine za prodaju.
Istom Odlukom u obzir je uzeta Odluka o mjerama za sređivanje imovinskopravnoga, geodetsko - katastarskog i gospodarskog stanja u dolini rijeke Neretve koju je Vlada RH donijela 7. prosinca 2000. prema kojoj će se prijašnjim vlasnicima zemljište vratiti razmjeno umanjeno za površine izgrađenih dovodnih kanala i javnih puteva. Kako je Zakon o poljoprivrednom zemljištu jedinicama lokalne samouprave ostavio mogućnost da do 5 posto površine zemljišta planira za nepoljoprivredne svrhe umjesto predviđenih 10 ha Grad će raspolagati s devet hektara, a o njegovoj namjeni odlučivat će se naknadno.
   Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o početku postupka javne nabave za izvođenje radova na uređenju parcelacijskih kanala, propusta i poljskih puteva u melioracijskom području Koševo - Vrbovci. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.600.000 kuna, a naručitelj je Grad Metković.
   Vijeće je dalo suglasnost na sufinanciranje radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora i rekonstrukciji kolnika u Hercegovačkoj ulici te radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Petra Krešimira IV. što je regulirano Ugovorima između Grada Metkovića i Komunalnog poduzeća Metković.
   Usvojena je i Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Metkovića čime je postupak provedbe usklađen s promjenama koje su se dogodile u zakonima koji ga reguliraju.
   Na sjednici su podnijeta i izvješća o radu i financijska izvješća za 2010. Dječjeg centra Metković i ustanove Športski objekti Metković, a za suca porotnika u Županijski sud u Dubrovniku predložena je pravnica Ivana Prović.