vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Umirovljenici na poštu po dodatak

Metković, 29.3.2011. - Iz Ureda za društvene djelatnosti Grada Metkovića stigla nam je obavijest koja se odnosi na umirovljenike čije mirovine ne prelaze 1500 kn pa imaju pravo na umirovljenički dodatak.
  Temeljem Programa izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 10/2010.), Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, iz županijskih proračunskih sredstava za 2010. godinu, isplaćuje umirovljenički dodatak umirovljenicima čija mjesečna mirovina ne prelazi 1500,00 Kn. (tisućuipetstotinakuna). Županijski umirovljenički dodatak isplaćivat će prema popisu umirovljenika za prosinac 2010. godine koji je dostavljen od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Isplata na području grada Metkovića provodit će se od 30. ožujka zaključno do 12. travnja 2011. godine. Navedeni umirovljenici mogu preuzeti županijski umirovljenički dodatak u svojim poštanskim uredima, prema mjestu i adresi stanovanja, a uz predočenje osobne iskaznice.