vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Natječaj za radove na obrani od poplave

Metković, 14.3.2011. - Danas je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavljen Natječaj za radove na projektu Obrana od poplava Grada Metkovića-desna obala rijeke Neretve. Naručitelj su Hrvatske vode, a Natječaj se odnosi na izgradnju obrambenog nasipa i dovodnih kanala s pratećim objektima, crpnih stanica, regulacijskih ustava, kabelske trase i objekata na kruni nasipa. Natječaj je otvoren 52 dana.