vijesti www.metkovic.hr

 Zanimljivosti

Što je pokazao popis prije 10 godina

Metković, 10.1.2011. - Očekuje nas Popis stanovništva koji će se provesti od 1. do 28. travnja, a preliminarni rezultati objavit će se do 30. lipnja 2011. Na internetskoj stranici Državnoga zavoda za statistiku potražili smo rezultate Popisa od prije 10 godina iz kojih izdvajamo neke zanimljive podatke.
  Grad Metković imao je tada 15.384 stanovnika, od toga 7.597 muškoga i 7.787 ženskoga spola. U Metkoviću je stanovnika bilo 13.873, u Vidu 779, u Prudu 561, u Dubravici 106 i u Glušcima 65.
  Zanimljiv je raspored stanovništva prema starosti što radi boljeg pregleda stavili u gornji grafikon.
   Da je stanovništvo bilo poprilično mlado vidi se iz podatka da u deset kategorija do 50 godina u svakoj ima više od tisuću stanovnika (ukupno 11.465) a do 30 godina čak 7.026. Prosječna starost stanovništva od 34,3 godine bila je najmanja u županiji, čiji prosjek je 39 godina, a prosjek cijele Hrvatske je 39,3 godine.
   Na području grada stanovništvo je živjelo u 4.177 kućanstava. Najveći broj kućanstava (964) imao je četiri člana, dok je u 112 kućanstava s osam i više članova popisano 997 stanovnika. 82,14% tih mnogobrojnih domaćinstava bilo je u Metkoviću, 10,71% u Vidu, 3,57% u Prudu i ispod 2% u Dubravici i Glušcima.
   Od ukupno 15.384 stanovnika njih 14.834 izjasnilo se kao Hrvati, a nacionalnost ostalih dajemo u donjemu grafikonu.

   Prema vjerskom opredjeljenju bilo je 14.639 katolika, 334 pravoslavaca, 81 musliman itd., što je vidljivo iz donjega grafa.

   U trenutku popisa Metković je imao 3.422 stanovnika koji su se školovali. Osnovne škole pohađalo je njih 1.983, srednje škole 788, na dodiplomskim studijima studiralo je 615 studenata (još nije bila Bologna), magistarske radove radilo ih je 19, a u pripremi su bila i 2 doktorata.
   Od ukupnoga broja stanovnika starijih od 15 godina njih 11.634 imalo je završenu neku školu, dok ih je 296 bilo bez škole. Do tri razreda osnovne škole imao je 441 građanin, a od 4 do 7 razreda čak 1.002. Osnovnu školu bilo je završilo 2.274 stanovnika, a neku srednju 6.240. Više škole bilo je završilo njih 450, a fakultete 821. Prema Popisu imali smo i 14 magistara te 5 doktora znanosti.