vijesti www.metkovic.hr

 Priroda

Radionica o zaštiti prirode

Metković, 19.9.2010. - U Zgradi političkih stranaka u petak je održana radionica o Nacrtu plana upravljanja zaštićenim dijelovima prirode u delti Neretve kao jednom od segmenata Projekta upravljanja vodama Neretve i Trebišnjice.
   Riječ je o pet od ukupno osam zaštićenih dijelova prirode u delti Neretve, a to su posebni ornitološki rezervati Pod gredom, Orepak i Prud kraj Metkovića, značajni krajobrazi Modro oko i jezero Desne te posebni ihtiološko-ornitološki rezervat lijeva obala ušća Neretve.
   Svrha radionice bila je okupljenima predstaviti Nacrt plana upravljanja kako bi se dobilo mišljenje lokalne zajednice čije će primjedbe biti ključne u izradu konačnog Nacrta plana upravljanja. Nacrt su izradili tvrtka Elektroprojekt iz Zagreba i Instituta za ocenografiju i ribarstvo iz Splita čiji su ga predstavnici i predstavili nazočnima.
   Nakon burne rasprave izlagači su zatražili da se sve primjedbe u pisanom obliku dostave do 1. listopada kako bi bile uvrštene u Nacrt konačnog plana o čemu će se raspravljati na sljedećim radionicama. 
   Sudionici radionice uz predstavnike izrađivača, bili su i predstavnici Ministarstva kulture, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije te predstavnici lokalnih vlasti i ekoloških udruga.