vijesti www.metkovic.hr

 župske vijesti

Župni ured Sv. Nikole u novim prostorima

Metković, 17.9.2010. - Župni ured župe Sv. Nikole odnedavna djeluje u novoizgrađenom prostoru u sklopu crkve Sv. Nikole i Pastoralnog centra o. Ante Gabrića.
  Osim Ureda u istom prostoru uređeni su stanovi za župnika i župnoga vikara, a od župnika don Senke Antunovića doznali smo da će se do Sv. Nikole osposobiti vjeronaučne dvorane i sanitarni čvorovi u prizemlju objekta. Telefon Župnoga ureda ostaje isti: 686 018, a novosti i obavijesti mogu se pogledati na ovoj internetskoj stranici.
  Doznali smo i da je u planu rekonstrukcija stare zgrade u kojoj je bila smještena kapela i Župni ured, čime bi se dobili prostori za crkveni dječji vrtić i slične sadržaje potrebne župi.