vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Poziv na uvid

Metković, 27.7.2010. - Županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Metković započeo je zakonsku proceduru koja je potrebna kako bi se ishodila lokacijska dozvola za izgradnju dovodnog cjevovoda za vodospremu Metković kojim bi se gradski vodovod spojio na vodovod NPKL.
   U skladu s tim pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama, odnosno česticama zemlje, preko kojih je predviđen spomenuti zahvat u prostoru da naprave uvid u Idejni projekt koji je u siječnju izgradila splitska tvrtka Hidroing, a čiji je investitor NPKL vodovod. Poziv s točno navedenim česticama zemlje mogu se pronaći na javnim objektima u gradu, a riječ je o česticama na trasi koja vodi od Opuzenke, kroz podvožnjak i Hebrangovu ulicu do Lučkog mosta gdje prelazi na lijevu stranu Neretve i dalje do vodospreme.
   Uvid u Idejni projekt može se napraviti 6. kolovoza u vremenu od 11 do 14 sati u prostorijama Županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Metković u Ulici kralja Zvonimira 22. Na uvid je potrebno donijeti osobnu iskaznicu te izvod iz zemljišne knjige ili posjedovni list.