vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Izmjene Prostrornog plana uređenja

Metković, 2.7.2010. - Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Metkovića usvojen je prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Metkovića. Prostorni plan grada Metkovića koji je trenutno na snazi usvojen je 2004., a Planom je obuhvaćeno 5,082 km² i oko 15 tisuća stanovnika.
   Izmjene i dopune bile su neophodne radi usklađivanja s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, usklađivanja s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije, digitalizacijom građevinskih područja (tj. njihovo precrtavanje na digitalne i ažurirane katastarske podloge) i slično. Izmjene i dopune PPU-a posebno je važno uskladiti s PUR-om (Planom ukupnog razvitka) za prostor grada Metkovića, koji je u izradi. Za izradu Prijedloga izmjena i dopuna dan je rok od dva i pol mjeseca od dana stupanja Odluke na snagu.  
   Zbog slabijeg punjenja gradskog proračuna, što je u prvom redu posljedica recesije, Gradsko vijeće donijelo je odluku o ukidanju dara za novorođeno dijete iz programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Metkovića za 2010. Zbog nepovoljnog stanja u proračunu usvojen je i prijedlog Odluke o ukidanju subvencija za prijevoz učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Metkovića, a polaze srednje škole u Pločama i Opuzenu. Tako će u buduće Grad subvencionirati samo prijevoz učenika iz prigradskih naselja Vid, Prud, Dubravica i Glušci koji polaze srednje škole u Metkoviću i to u visini od 25 posto od iznosa cijene mjesečne autobusne pretplatničke karte.
   Na prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Metkovića, usvojena je i Odluka o dobitnicima javnih priznanja Grada Metkovića za 2010. Jednoglasnom odlukom vijećnika počasnim građaninom Grada Metkovića proglašen je Josip Friščić. Nagradu Grada Metkovića za životno djelo dobit će Ante Pavlović, nagradu Narona u području kulture Ivan Nadilo, nagradu Ždral u području športa Boćarski klub 'Metković' te nagradu Narona u području kulture i obrazovanja časna sestra Marija Cvitanović iz župe Sv. Nikole.