vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Radovi na zgradi Vage

Metković, 4.3.2010. - Unatoč lošem vremenu i visokim podzemnim vodama i dalje traju radovi na sanaciji i rekonstrukciji zgrade bivšeg 'Poduha'
  Trenutno je na cijeloj površini otkopan podrum čije dno je betonirano. Izvode se radovi na injektiranju zidova podruma kako bi ih se ojačalo, a u starom dijelu podruma ruše se dijelovi bivšeg atomskoga skloništa koji se ne uklapaju u novi projekt. Po završetku tih poslova na pod i zidove podruma položit će se hidroizolacija na bazi vulkanskoga pepela koji se u dodiru s vodom širi i tako postaje vodonepropusan. Sve postojeće betonske ploče između katova srušit će se i izliti nove počevši od podruma pa sve do kose ploče na novome krovu koji će na kraju biti pokriven kupom kanalicom ili mediteran crijepom.